PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 7 maart 2021 Zondagsbrief 7 maart 2021
Zondag 7 maart 2021
3e zondag 40-dagentijd
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en SLOGTV
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden om 9.30 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Voorlopig kerkdiensten nog volledig online
Op 25 februari jongstleden ontvingen wij van de PKN het advies om te kijken naar lokaal maatwerk voor voorzichtige versoepelingen voor toegankelijkheid van de kerkdienst.
 De kerkenraad heeft dit advies besproken en is  van mening dat het nu nog te vroeg is, gelet op het risiconiveau waar in we ons bevinden, om de kerkdiensten open te stellen voor kerkgangers.  De kerkdiensten blijven dus voorlopig online.  De kerkenraad heeft wel ingestemd met het voorstel om:
  • Gemeentezang  te laten verzorgen door voorzanger(s). 
  • De lezing  te laten verzorgen door een lector.
Kerkdienst Zondag 7 Maart 2021, 3e zondag 40-dagentijd  
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Colombia ZENDING + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. I. Willems

Kerkdienst Woensdag 10 Maart 2021, Biddag voor Gewas en Arbeid
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 19.20 uur
Collecten: Bidstond collecte
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn

Kerkdienst Zondag 14 Maart 2021, 4e zondag 40-dagentijd, Viering Heilig Avondmaal
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Voor iedereen een kerk + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: dhr. M. van der Sluijs

Toelichting bij de liturgische schikking 3e zondag 40-dagentijd
De vreemdeling onderdak bieden, dat is de vorm van barmhartigheid van deze zondag. In de schikking zien we weer de stammetjes in de vorm van een hart. In de glazen daartussen is steeds een groot blad geplaatst, als uitdrukking van onderdak. En wel onderdak aan de bloemetjes in de kleine vaasjes die aan de grotere glazen hangen. Die mogen schuilen in de geborgenheid. Er is nog een symbool van geborgenheid te zien, namelijk de vogelnesten die aan de voorzijde geplaatst zijn.
Een vreemdeling is een mens, net als wij. Zijn wij ook niet vreemdelingen op aarde die God zoeken? Zoals in psalm 119 vers 19 staat: Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.
Omdat we vreemdeling zijn, mogen we onszelf herkennen in de vreemdeling.
We worden opgeroepen tot gastvrijheid: ruimte geven aan wie onderdak zoeken.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Dhr. Dirk Petersen, Lindonklaan 95, is verhuisd naar Het Hoge Veer, lokatie Rivierzicht, Scheepswerflaan 135, 4941 GZ Raamsdonksveer.

Dhr. Ad van Dongen, Kurenpolderweg 31 G 41, Hank, hoopt nu weer thuis te zijn. De voorlopige diagnose ziet er relatief goed uit. Daar kan je goed mee leven.
 
De afgelopen dagen ging het niet de goede kant op met mevr. Rens Verduijn, Antoinette Hoeve 18, Raamsdonksveer. Ze heeft er complicaties bijgekregen.

De laatste maanden tobt dhr. Johan Wisse, Slauerhofflaan 18, Raamsdonksveer met zijn gezondheid. Na onderzoek is de oorzaak vastgesteld en wordt gezocht naar een geschikte remedie.

De familie Hommel, Margrietstraat 24, Raamsdonksveer, moest deze week in quarantaine omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Mevr. Joke Hommel heeft vooral last van spierpijn, maar voelt zich verder goed. Ook de anderen gezinsleden hebben relatief lichte verschijnselen.
We hopen en bidden, dat ze er allen goed doorheen komen.

In de brief van Jakobus staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van.

Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen. De eerste vraag van God aan de mens in de Bijbel luidt: Mens waar ben je? De tweede vraag luidt: Mens waar is je broeder/zuster? Door om te zien naar elkaar, maken we iets van Gods betrokkenheid op de mensen zichtbaar.

Oproep: HOUD MOED HEB LIEF
We doen nogmaals een oproep aan gemeenteleden om toch vooral een bijdrage voor het grote hart in de kerk toe te sturen. We hopen er de komende zondagen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, zijn we elkaar tot steun en op afstand toch met elkaar verbonden! Uw bijdrage kunt u bezorgen bij onze koster Ria Olivier, bij onze ds. Jos van den Hout en in Geertruidenberg bij ouderling Corrie van Noorloos. 
Hartelijk dank voor de inzendingen die we inmiddels al hebben mogen ontvangen. Houd moed en heb lief!

ONDERLINGE VERBONDENHEID MET DE GEMEENTE
Ook in onze gemeente hebben we zorgen over het in stand houden van de onderlinge verbondenheid en vragen we ons af wat we kunnen of moeten doen? Het bezoeken van kerkdiensten en deelnemen aan overige activiteiten wordt gemist door iedereen. Kerkgangers willen graag de kerkdienst bezoeken maar de voorganger mist ook zijn gemeenteleden. Wij gaan proberen hier wat initiatieven op te starten maar ook suggesties vanuit u zijn natuurlijk van harte welkom! Enkele ideeën voor komende tijd:

Koffiedrinken via ZOOM na afloop van de dienst 14 maart.
De Diaconie heeft een abonnement op ZOOM. Dit is een handig programma waarin je met groepen kan videobellen met elkaar. Graag willen we dit na de dienst van zondag 14 maart met elkaar doen om elkaar te ontmoeten. In de volgende nieuwsbrief zal de link waarop u kunt inloggen vermeld worden. Doet u mee? (Bent u nog niet bekend met ZOOM? Vraag gerust een gezinslid, kennis of (klein)kind en die komt er vast aan uit. Of mail naar scribaat@pkngeertruidenberg.nl ) 

Wilt u betrokken zijn bij de Paasdienst?
Voor de Paasdienst zou het mooi zijn dat, ondanks een vrijwel lege kerk, meer gemeenteleden betrokken zijn bij deze dienst. We zoeken deelnemers voor:
  • De evangelielezing door meerdere gemeenteleden (op film).
  • Een ”virtuele samenzang”. Heeft u een laptop/PC en een google account, dan kunt u thuis meezingen met een Paaslied. Het resultaat, een samenzang met alle zangers tegelijkertijd op 1 scherm, kunnen we in de Paasdienst tonen.
We hopen van harte op deelnemers. Schroom niet, het gaat om niet kwaliteit maar om verbondenheid. 
Aanmelden of vragen bij Mark van der Sluijs scribaat@pkngeertruidenberg.nl )

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. A. van Dongen, Kurenpolderweg 31, 31 G, Hank, van harte beterschap
-          mevr. C. Hakken van Ommeren, G. van Balenstraat 24, Raamsdonksveer, ter attentie,

Een kaart gaat naar:
-          fam. Hommel, Margrietstraat 24, Raamsdonksveer, beterschap.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Het ambt van predikant behoort tot de zogenaamde cruciale beroepen in deze coronatijd, daardoor is er voor een pastoraal bezoek van de predikant ontheffing mogelijk, ook na de avondklok.
Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in het eerste kwartaal de volgende giften: 1 x 12 €, 1 x 15 €, 1 x 20 €, 1x 25 €, 1 x 40 € en 1 x 50 € (specifiek voor Moldavië) en nog 35 € via collectebonnen ingeleverd bij G. Wentink.
Voor de diaconale collecte van zondag 28 februari 2021 met als bestemming 40 dagentijd “Voor iedereen kerk!” ontvingen we tot vrijdag 5 maart 2021 via de bankrekening 138 €. Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven!

Collecte zondag 7 maart
Diaconale collecte; 40-dagentijd: Colombia Zending
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek.
In deze context moeten predikanten hun werk doen en wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taken? Kerk in Actie heeft Jeannet Bierman namens hen uitgezonden naar Colombia/Cali om te zorgen voor opleiding en toerusting van de lokale predikanten en vrijwilligers.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Voor iedereen kerk! en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2021
Actie voor Goederenbank de Baronie Afd. Geertruidenberg
Zoals elk jaar willen we dit jaar ook weer in actie komen voor de lokale Voedselbank, ruim 65 deelnemende gezinnen op dit moment. Omdat we op dit moment nog steeds in de lockdown zitten en dus “kerken” zonder gemeenteleden is ons voorstel dat als u mee wilt doen u geld kunt overmaken naar de rekening van onze Diaconie (NL11RABO 0115 615 903)
Wij zorgen dan dat er wordt ingekocht wat nodig is. Mocht u toch liever zelf “houdbare” levensmiddelen geven/inleveren dan kan dat op zaterdag 13 maart 2021 want dan zijn wij in De Brug tussen 10 en 12 s’morgens. Doet u mee ?

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
2 x 2 €, 1 x 4 €, 2 x 10 €, 2 x 15 €, 3 x 20 €, 1 x 24 €, 1 x 25 €, 1 x 30 € en 1 x 40 €.

Alle gulle gevers hartelijk dank.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.