PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat is de zorg en aandacht die mensen in onze plaatselijke gemeente voor elkaar hebben, omdat zij 'een gemeenschap in Christus' vormen. In het pastoraat weten wij ons voor het aangezicht van God betrokken op de naaste. De mens is geschapen met het oog op de Ander/ander. Het opmerkzaam zien van de vreugde maar ook de nood van de naaste is voorwaarde voor het pastoraat. Dit betekent ook dat pastoraat in de eerste plaats uitdrukking is van het gewone, eenvoudige handelen ten behoeve van de naaste.
We leggen in aansluiting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland de nadruk op het 'er voor elkaar zijn'. Het 'omzien naar elkaar' is opdracht aan de hele gemeente. Het gaat om de herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en anderen.

Uit het voorgaande wordt duidelijk:
- Het pastoraat is een activiteit van de hele gemeente
- Het pastoraat draagt een gemeenteoverschrijdend karakter.

Deze herderlijke zorg willen wij tot uitdrukking brengen door:
- Reisgenoot te zijn op de weg van vreugde, lijden en zorg
- Ruimte te scheppen waarin de ander op verhaal kan komen
- Het verbinden van het verhaal van God met het verhaal van mensen.

Ten behoeve van het pastoraat in onze gemeente wordt een beroep gedaan op:
- Alle leden van de gemeente
· Vrijwilligers in de pastorale teams
  (pastoraal werkers en bezoekdames, contactpersonen, leden bezoekgroep          nieuwingekomenen)
- Ouderlingen
- Predikant 

Naast het 'gewone' pastoraat zoals huisbezoek en persoonlijke contacten, kennen we de volgende vormen:
- Crisispastoraat (pastoraat rondom ziekte en ziekenhuisopname, naderend levenseinde en    overlijden en andere calamiteiten)
- Rouwpastoraat
- Ouderenpastoraat (80+)
- Huwelijkspastoraat
- Pastoraat rondom geboorte en doop
- Bezoek aan nieuwingekomen gemeenteleden
- Groothuisbezoek
- Nabestaandenpastoraat.
 
Wijkindeling
De Protestantse gemeente Geertruidenberg is verdeeld in 8 wijken. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkouderling(en), pastoraal werker(s) en contactpersonen.
We kennen de volgende wijken:
- wijk 1: wijkouderling dhr. J. Vleugel
- wijk 2: wijkouderling dhr. A. van Dongen
- wijk 3: 
- wijk 4: wijkouderling mevr. G. Blankers
- wijk 5: wijkouderling mevr. C. van Noorloos - Groeneveld
- wijk 6: 
- wijk 7: 
- wijk 8: wijkouderling mevr. C. Kloots
- wijk 9: 
- 80+:   

Het pastoraat kent nog 3 ouderlingen met bijzondere taken:
- de ouderling bijzondere opdrachten (rouw en trouw): dhr. E. Boekholt
- de coördinerend ouderling: mevr. C. v. Noorloos - Groeneveld
- jeugdouderling: vacature

 
terug
 
 
 

Koken in de Brug
datum en tijdstip 18-10-2019 om 17.00 uur
meer details

Una Voce repetitie
datum en tijdstip 22-10-2019 om 19.45 uur
meer details

Passage
datum en tijdstip 24-10-2019 om 19.45 uur
meer details

Jeugdkerk
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.