PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 1 maart 2020

Emmakerk

Voorganger : Ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst : Mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst : Dhr. E. Dommisse (welkom)
Kerkrentmeester van dienst: Dhr. C. Klootwijk
Ouderling van ontvangst : Dhr. J. Vleugel
Ambtsdrager van ontvangst : Dhr. E. Dommisse
Organist : Dhr. J. Blankers
Lector : Mevr. I. Langschmidt
Oppasdienst : Mevr. Versteeg
Bloemendienst : Mevr. J. Verschoor en mevr. L. Knaap-Biemond
Autodienst : Dhr. L. Romijn, tel. 514824 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: 40-Dagentijdcollecte ZENDING Golfstaten
In de golfstaten groeit de kerk door met name de grote toestroom van arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filipijnen. Veel van hen zijn ongeletterd maar willen wel graag meer leren over de BIJBEL. Kerk in Actie traint voorgangers in de zogenaamde Storytelling methode! Mondeling worden Bijbelverhalen doorverteld en daarbij gaat men samen op zoek naar de betekenis daarvan voor het eigen leven.
 
  • Kerkenwerk
 
  • Onderhoudsfonds
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. Deze dienst wordt geleid door ds. van der Linden. De liturgische kleur in deze dienst is wit.
De lezingen komen vanmorgen uit: Jesaja 43: 9-12 (lector) en 1 Kor. 2: 1-5 (voorganger).
We zingen: Psalm 67: 1 en 2 / Evang. Liedb. 308: 1 en 2 / Lied 838: 1, 2 en 4 / Evang. Liedb. 263: 1, 4 en 5 / Lied 653: 1, 4 en 7 / Psalm 145: 1 en 2 / Evang. Liedb. 270.

Wij wensen elkaar een inspirerende en gezegende dienst.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Toelichting bij de liturgische schikking.
Sta op. Dat is het thema van de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd/Pasen. U ziet een lijst met daarbinnen allerlei kleurige takjes en een ronde opening in het midden. In die opening staan we elke week stil bij het leven van Jezus.
Op deze eerste zondag wordt de verzoeking van Jezus in de woestijn uitgebeeld. Jezus heeft veertig dagen gevast en de beproever zegt tegen hem stenen in brood te veranderen. ‘De mens leeft niet van brood alleen’, zegt Jezus, ‘maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’.
De houding van Jezus wordt verbeeld met de tulp in de opening. De gesloten bloem doet denken aan gevouwen handen, gericht op God.
Jezus blijft rechtop staan, in de schikking gedragen door drie grote bladeren, vleugels, als het ware de geest van zijn Vader.
Kunnen wij ons ook zo laten dragen?

OMZIEN naar elkaar
Op 25 februari is onverwacht overleden Ds. Theun Palma, oud-predikant van de Gereformeerde Kerk aan de Maasdijk. Hij is 72 jaar geworden. De afscheidsdienst en begrafenis hebben op 29 februari plaatsgevonden in Hattem.
We wensen zijn vrouw Marry, kinderen, kleinkinderen en allen die zich met hen verbonden voelen, dat de liefde en troost van God hen nabij zal zijn in de komende tijd.

Als christen delen we momenten van vreugde met elkaar, maar juist ook onze kwetsbaarheid en pijn. Zo kunnen we denken aan mensen die zich eenzaam voelen, het moeilijk hebben, ziek zijn, verdrietig zijn om het gemis van een geliefde.
Wat is het mooi als je kunt merken, dat je niet wordt vergeten! Jezus, staarde de mensen niet aan, nee, hij zag ze staan of zitten en wist zich met hen verbonden.

De bloemen gaan vandaag naar:
Mevrouw D. den Otter -  van  Doorn,  Antonetta - Hoeve 13, Raamsdonksveer, sterkte gewenst.

En naar
Mevrouw N. Wervers - den Hartog, Touwbaan 17, Raamsdonksveer, ter attentie.

Diensten in de komende weken
Zondag 8 maart, School – en gezinsdienst
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
Lector: Alessandra, leerling De Schoof
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Woensdag 11 maart, Biddag
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 19.30 uur
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)

Zondag 15 maart
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. dhr J Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
- De School en Gezinsdienst van volgende week zondag wordt met camera’s opgenomen. Uitzending is 8 maart  rond 19.00u op SLOG TV.

= Verontschuldiging voor de wat rommelige kerk en de steiger achterin de kerk. Afgelopen week zijn door eigen mensen de kabels via het plafond getrokken voor de nieuwe geluidsinstallatie. Volgende week wordt door de fa. Schaap Sound de apparatuur aangesloten en ingeregeld zodat we op 8 maart kunnen genieten van een veel beter verstaanbaar geluid in de kerk en vooral de luisteraars thuis.

Vervanging KOSTER
Voorlopig worden de taken van onze koster mevr. Ria Olivier waargenomen en gecoördineerd door mevr. Jopie Verschoor. Dus aangaande alle koster taken met Jopie contact opnemen, 06 53438871, b.g.g. 06 40212502

ACTIVITEITen

Crea-ochtend
U bent van harte welkom op de crea-ochtend op donderdagmorgen 5 maart van 9.30 - 11.30 uur in De Schakel. De koffie staat klaar!

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.