PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 9 augustus 2020

Zondag 9 augustus 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist
De viering van a.s. zondag is weer rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
We hopen dat we gemeenteleden en luisteraars op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.

Kerkdienst Zondag 9 augustus, Vakantiedienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: Voedselbank De Baronie – Afdeling Geertruidenberg + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems (zang)

1e Proefdienst met beperkt aantal gemeenteleden. U kon zich hiervoor aanmelden [zie bericht over “De Emmakerk bereidt zich voor op (eventuele) openstelling”].

Kerkdienst Zondag 16 augustus, Vakantiedienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs (zang)

2e Proefdienst met beperkt aantal gemeenteleden. U kunt zich hiervoor aanmelden [zie bericht over “De Emmakerk bereidt zich voor op (eventuele) openstelling”].

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
Mevr. J. Dalmaijer - van der Hammen, Stadsweg 11 A - 04, Geertruidenberg, is vorige week naar het Amphia Ziekenhuis in Breda geweest voor een operatie. Helaas is die operatie mislukt en afgelopen zondag mocht ze weer naar huis. Ze heeft uitvalsverschijnselen opgelopen door de operatie en ligt nu op bed. Ze kan moeilijk uit haar woorden komen. Haar man heeft na onderzoek in het ziekenhuis ook een teleurstellende mededeling ontvangen. De kinderen hebben voor extra hulp gezorgd. Voorlopig is dat voldoende. Laten we met elkaar meeleven en hen ook opdragen in onze gebeden.
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          dhr. J. Blankers, Antoon Coolenstraat 3, 4942 EG Raamsdonksveer, beterschap.
-          dhr. en mevr. van Erk - den Rooijen, Jan van Beekhof 22, 4941 MA Raamsdonksveer, hartelijk gefelici-  teerd met hun 50 jarig huwelijk.

De kaart gaat naar:
-          dhr. en mevr. Dalmaijer - van der Hammen, Stadsweg 11-04, Geertruidenberg, sterkte toegewenst.

Mededelingen
Pastoraat:
Ds. J.P. van den Hout is weer terug van vakantie. Voor dringende pastorale zorg kunt u bij hem terecht, tel. 0162- 465350.

koster/beheerder
Vanaf 27 juli is onze koster/beheerder Ria Olivier met haar werkzaamheden begonnen. Voor afspraken kunt u weer contact met haar, tel. 693453 of 523373.

Diaconale collecte zondag 9 augustus 2020, Voedselbank De Baronie – Afdeling Geertruidenberg
Naast de inzamelingen en de giften in natura (zoals onze Pinksteractie) is er meer nodig door het jaar heen is ook geld nodig om deze vrijwilligersorganisatie te laten draaien (kosten van huur gebouwen, koelkasten, diepvriezers, elektriciteit en transportkosten zijn zomaar een greep uit het lijstje met te maken kosten). Deze collecte is bedoeld om hun werk doorgang te doen vinden.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Uw bijzondere aandacht voor het volgende:
De Emmakerk bereidt zich voor op (eventuele) openstelling
De kerkdienst van 9 augustus is de eerste van twee diensten die ter toetsing van het gebruiksplan van de Emmakerk worden gehouden. Met een goed gebruiksplan is het mogelijk dat onder strikte voorwaarden het gros van de gemeenteleden weer veilig naar de kerk kan gaan. Op 16 augustus wordt de tweede kerkdienst ter toetsing van het plan gehouden. Die kerkdiensten staan in principe open voor alle gemeenteleden, maar wel met een beperkt aantal aanwezigen. Daarna neemt de kerkenraad een besluit we hoe we verder gaan. De huidige planning is zeer afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat toch van uitstel sprake zou kunnen zijn.
Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de Emmakerk (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Daarmee is reserveren mogelijk. Volgens de richtlijnen werken ook wij met een reserveringssysteem, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar.
Hieronder staat een link naar het reserveringsformulier. Door op de link te klikken kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst van 16 augustus staat de aanmelding open tot woensdagavond 12 augustus om 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag 14 augustus krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Let u er s.v.p. op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is.
Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst Emmakerk 16 augustus 2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iN1iHdrsUOIIMmngnRG1jXf6PXjTblNiWEoegKqR5pUMk1TN0pVTk1HME9CTFBKNDRNRVcwSkZENC4u

Gemeenteleden die digitaal niet bereikbaar zijn, zullen een brief met bovenstaande inhoud thuis ontvangen. Alleen voor hen is het mogelijk telefonisch te reserveren. Het is voor ons wel lastig om alle personen te vinden die digitaal niet bereikbaar zijn. Daarom roepen wij uw hulp in. Wilt u hun naam en zo mogelijk hun telefoonnummer doorgeven? Als u gemeenteleden kent die de zondagsbrief digitaal niet ontvangen (en dat best zouden willen) kunt u van hen het e-mailadres doorgeven. U kunt de gegevens doorgeven aan Jaco Vleugel (vleugelj@ziggo.nl).

In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Ze staan hieronder afgedrukt en u zult ze ook op het inschrijfformulier zien staan. Als we hieraan secuur de hand houden, is gelukkig een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, maar helaas nog zonder samenzang. De digitale uitzendingen blijven bestaan, zodat u ook thuis de diensten kunt meemaken. Als de toetsingsdiensten goed verlopen en de kerkenraad ermee instemt, kunnen we weer wekelijks een dienst met kerkgangers houden in de Emmastraat.

Algemene afspraken
Om rond en in de Emmakerk een veilige situatie voor onze gemeenteleden te waarborgen maken we de volgende algemene afspraken.
●          U blijft thuis als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts e.d.
●          U bent zich bewust dat de dienst met beeld en geluid wordt opgenomen en uitgezonden;
●          Het gebruikersplan voldoet aan de richtlijnen van de overheid om een veilige situatie te creëren. U            maakt voor u zelf de afweging of u onder deze voorschriften (rekening houdend met uw eigen gezond-     heidsrisico’s) de kerk bezoekt of dat u de diensten thuis online volgt.
●          Bij en voor het binnenkomen van de kerk (de enige toegang tot de kerk is via de ingang tegenover de   Schakel) houdt u tot anderen (niet zijnde uw huisgenoten) 1,5 meter afstand;
●          Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met behulp van de dispenser die daar staat opgesteld;
●          U maakt zo weinig mogelijk contact met uw handen aan stoelen, deuren etc.;
●          Als u moet hoesten of niezen doet u dat in uw elleboog;
●          Jassen e.d. houdt u bij zich (niet ophangen inde garderobe);
●          De kerkzaal wordt op gestructureerde wijze (aangegeven op de plattegrond van de kerkzaal) via de     hoofdingang aan de Emmastraat verlaten.
●          U houdt zich aan de richtlijnen uit dit gebruikersplan en de aanwijzingen van de begroeters.
●          U bezoekt het toilet alleen als dit noodzakelijk is en maakt dit indien mogelijk na gebruik coronavrij      m.b.v. de aanwezige reinigingsmiddelen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.