PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 4 oktober 2020

Zondag 4 oktober 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist
De viering van a.s. zondag is rechtstreeks te beluisteren om 09.20 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
De dienst wordt herhaald op zondagavond om 19.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden en luisteraars op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.

Kerkdienst Zondag 4 oktober
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.25 uur
Collecten: Israël – Leren door ontmoeting en dialoog + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems
Lector: mevr. H. Weltevrede

Kerkdienst Zondag 11 oktober, Viering Heilig Avondmaal (kring)
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.25 uur
Collecten: Vluchtelingen Griekenland Moria – Noodhulp + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede
Lector: mevr. I. Langschmidt

Viering Maaltijd van de Heer
De kerkenraad heeft in augustus besloten om eerst een maand gebruik te maken van het Gebruiksplan alvorens te besluiten of de Viering van het Heilig Avondmaal samen met kerkgangers doorgang zou kunnen vinden. De kerkdiensten zijn de afgelopen maand voorspoedig verlopen. Het Gebruiksplan functioneert naar aller tevredenheid en daarom wordt het verantwoord gevonden, om a.s. zondag 11 oktober het Heilig Avondmaal te vieren, samen met kerkgangers. Het wordt een kringviering, waarin de aanwezige gemeenteleden worden genodigd, brood en wijn te delen op anderhalve meter afstand. Ook u en jij wordt van harte uitgenodigd door de Heer van de Kerk daarin te delen. Voor wie er de voorkeur aan geeft, om thuis het Avondmaal te vieren, wordt verzocht om volgende week thuis (al voor de dienst) een kaars aan te steken en brood en wijn klaar te zetten. Dan kan na het uitspreken van de instellings- woorden door de dominee ook thuis deelgenomen worden en zijn we ‘in Christus’ met elkaar verbonden.       
Namens de kerkenraad, ds. Jos van den Hout

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

JEUGDKERK
Save the date:  Jeugdkerk 11-10-2020
Zondag 11 oktober is er weer Jeugdkerk! We hebben een interessant thema en een spannende Kahoot quiz. Hoe goed is jouw Bijbelkennis?
Thema: Is de Bijbel 98% waar?
Tijdstip: 09.30 uur
Locatie: grote zaal in de Brug
Meenemen: je mobiele telefoon!


Jij komt toch ook?  Wij hebben er heel veel zin in en zien je graag zondag 11 oktober!
Kinderen van de Kindernevendienst zijn ook van harte welkom voor een aangepast programma!
Zet ook alvast de volgende Jeugdkerk in je agenda: 15 november!
Tot dan!
Edith en Dehlia

OMZIEN naar elkaar
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          dhr. W.A. Rollfs, Tolbrugplein 61, 4941 RJ Raamsdonksveer, van harte beterschap gewenst,
-          mevr. P.P. Kieboom - Barel, Antonetta -Hoeve 30, 4941 VN Raamsdonksveer, eveneens van harte be-         terschap.

De kaart gaat naar:
-          fam. S.A. Boer - de Jong, Rijvoortshoef 212, 4941 VN Raamsdonksveer, van harte gefeliciteerd met         het 45 jarig huwelijk.

Mededelingen
Pastoraat:
Voor dringende pastorale zorg kunt u terecht bij ds. J. van den Hout, tel. 0162- 465350.

Waarneming kosterdiensten
De kostersdiensten worden tijdelijk waargenomen door mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502.

PCOB
-          Gezien de ontwikkelingen met het coronavirus hebben wij in overleg met de presentator van de mid-        dag besloten de ledenmiddag van de PCOB op 8 oktober niet door te laten gaan.
-          RABO CLUBSUPPORT: Ook dit jaar doen wij weer mee met de actie van de Rabobank. Wij nodigen ie-     dereen uit, die er een rekening heeft en lid is van de Rabobank vanaf 5 oktober te stemmen op de           PCOB.
            VAN HARTE AANBEVOLEN! 

Diaconaal nieuws
Wij ontvingen na zondag 20 september nog aan giften met bestemming diaconale collecten in augustus/september 1 x € 25,-, 2 x € 20,- en 2 x € 15,- ook ontvingen wij een gift van € 50,- via ds. J. van den Hout.
Specifiek bestemd voor de collecte van zondag 20 september met als bestemming “Zending - Versterk de Kerk” ontvingen wij via de bank € 80,-  en daar komt dan nog bij hetgeen in de kerkzaal is gegeven (telling maand oktober)
Hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Na zondag 27 september 2020 ontvingen wij aan giften met bestemming diaconale collecten in september/oktober 2 x € 100,-, 1 x € 75,-, 3 x € 50,-, 1 x € 25,- en 3 x € 20,-.
Specifiek bestemd voor de collecte van zondag 27 september 2020 bestemming “Verlangen naar Vrede” ontvingen wij € 85,-  per bank en natuurlijk nog wat er in de kerkzaal gedoneerd werd maar die telling is eerst over veertien dagen!

Diaconale collecte zondag 4 oktober 2020
Israëlzondag – Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Bezinning op de Joodse wortels en het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog is van groot belang. Alert zijn op het bestrijden van antisemitisme is daar onderdeel van. Kernwoord in deze relatie is gesprek en ontmoeting. Activiteiten op dit terrein worden vanuit deze collecte mogelijk gemaakt.

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Israëlzondag en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

In September is er door een deel van de Gemeente goed gehoor gegeven aan de oproep om allemaal iets over te maken: 2x € 2, 1x € 5, 7x € 10, 2x € 12, 6x € 15, 6x € 20, 4x € 25, 1x € 30, 2x € 40, 5x € 50, 1x € 75, 1x € 75.75, 5x € 100, 1x € 150, 1x € 240, 1x € 300. Bij elkaar bijna € 2114. Uiteraard hopen we dat dit zo blijft doorgaan voor zolang het nodig is. Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Openstelling kerkdiensten Emmakerk
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit om de kerkdiensten in de Emmakerk weer te bezoeken. Om het kerkbezoek veilig te laten verlopen is een gebruiksplan opgesteld. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. Uiteraard moeten de maatregelen vanuit de overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van coronavirus worden gevolgd en blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. We beperken ons ook daarom tot maximaal 30 aanmeldingen. Een echtpaar of meerdere personen uit een huishouden worden gezien als één aanmelding.
Op 11 oktober houden wij Avondmaal. In deze coronatijd is dat een bijzonder lopend Avondmaal, waarbij alle moeite wordt gedaan om de dienst veilig te houden.
Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst Emmakerk 11 oktober 2020:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iN1iHdrsUOIIMmngnRG1jXf6PXjTblNiWEoegKqR5pUMk1TN0pVTk1HME9CTFBKNDRNRVcwSkZENC4u
Door op de link te klikken kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is.
Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817).
Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst.
Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen.
In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar. Volgens de richtlijnen werken ook wij met een reserveringssysteem, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het dus nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de Emmakerk (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken.
In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Als we hieraan secuur de hand houden, is gelukkig een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, maar helaas nog zonder samenzang.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.