PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 11 oktober 2020

Zondag 11 oktober 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist
De viering van a.s. zondag is rechtstreeks te beluisteren om 09.20 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
De dienst wordt herhaald op zondagavond om 19.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden en luisteraars op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 11 oktober
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.25 uur
Collecten: Vluchtelingen Griekenland Moria – Noodhulp + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede
Lector: mevr. I. Langschmidt

Kerkdienst Zondag 18 oktober
Emmakerk, voorganger: ds. E. Quaak-Kloet
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.25 uur
Collecten: Wereld voedsel dag Rwanda/Met zusters werken aan voldoende eten! + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs
Lector: dhr. P. Hanemaaijer

Aanpassing gebruiksplan Emmakerk vanaf 5 oktober
Vanuit de PKN ontvingen wij het dringende advies om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen. Ook heeft de PKN een dringende oproep gedaan aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
De kerkenraad heeft naar aanleiding van deze adviezen de volgende aanpassingen in het gebruiksplan van de Emmakerk opgenomen:
*          Bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw dragen kerkgangers en medewerkers een mondkapje. (Op de zitplaats kan het mondkapje afgedaan worden.)

*          Maximaal 30 kerkgangers (excl. medewerkers) kunnen de kerkdienst bijwonen.

*          De viering van het Heilig Avondmaal wordt voorlopig uitgesteld.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
Mevr. Bep Dalmaijer-van den Hammen, Stadsweg 11a-04, Geertruidenberg zal vanwege enkele herseninfarcten door de scan moeten. Zij verwacht begin november de uitslag.

Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          fam. P. Grootendorst - van Hoolwerff, Goeverneurlaan 32, Geertruidenberg, ter attentie,
-          fam. H. Leusink - van Santen, Sweelinckhof 3, Raamsdonksveer, ook ter attentie.

Mededelingen
Pastoraat:
Voor pastorale zorg, vragen of mededelingen kunt u terecht bij:
-          ds. J. van den Hout, tel 0162-465350
-          mevr. C. van Noorloos, tel: 0162-571580
-          dhr. W. Wiessner, tel: 513639

Afwezigheid ds. J. van den Hout
In verband met zijn herfstvakantie is ds. Van den Hout op 14, 15 en 16 oktober afwezig.

Waarneming kosterdiensten
De kostersdiensten worden tijdelijk waargenomen door mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502.

Diaconaal nieuws
Na zondag 4 oktober ontvingen wij aan giften met bestemming diaconale collecten in september/oktober  1 x € 50, 1 x € 16 en 2 x € 10.
Ook ontvingen wij 1 x € 200,00 voor diaconale collecten in 2020 en nog € 40 afrekening gift in collectebonnen voor de Diaconie.
Specifiek bestemd voor de collecte van zondag 4 oktober, bestemming Israëlzondag – Leren door ontmoeting en dialoog, ontvingen wij € 108,-  per bank en natuurlijk nog wat er in de kerkzaal gedoneerd werd maar die telling is eerst over veertien dagen!

Diaconale collecte zondag 11 oktober 2020
Vluchtelingen Griekenland Moria – Noodhulp
U heeft vast de beelden gezien en de berichten gelezen! Aan alles is een tekort na de brand: voedsel, water, kleren, bedden, dekens, noem maar op.
Vanuit Kerkinactie wordt hulp gegeven om de eerste nood te ledigen. Deze collecte is ook daarvoor bestemd, landelijk vinden de komende weken ook deur aan deur collecten plaats.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Moria-Noodhulp en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Deze week zijn er ook weer giften binnen gekomen: € 4, € 5, 3x € 10, € 12, € 16, 3x € 20, € 25, 2x € 40,  € 50 en € 100.
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Openstelling kerkdiensten Emmakerk
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit om de kerkdiensten in de Emmakerk weer te bezoeken. Om het kerkbezoek veilig te laten verlopen is een gebruiksplan opgesteld. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. Uiteraard moeten de maatregelen vanuit de overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van coronavirus worden gevolgd en blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. Door de verscherpte coronamaatregelen van vrijdag 2 oktober verzoeken wij u om in inpandige ruimtes (dus de kerkzaal) een mondkapje te dragen. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Verder zullen we ons beperken tot maximaal 30 bezoekende personen, waar dat voorheen 30 aanmeldingen waren.
Hieronder staat een link naar het reserveringsformulier voor de kerkdienst Emmakerk 18 oktober 2020:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iN1iHdrsUOIIMmngnRG1jXf6PXjTblNiWEoegKqR5pUMk1TN0pVTk1HME9CTFBKNDRNRVcwSkZENC4u
Door op de link te klikken kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is.
Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar. Volgens de richtlijnen werken ook wij met een reserveringssysteem, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het dus nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de Emmakerk (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst.
Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817). In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Als we hieraan secuur de hand houden, is gelukkig een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, helaas nog zonder samenzang.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.