PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 29 november 2020

Zondag 29 november 2020, 1e Advent
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist
De viering van a.s. zondag is rechtstreeks te beluisteren om 09.20 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
Na de functies van de nieuwe video installatie te hebben getest, heeft het beamerteam besloten dat de kerkdiensten voortaan vanaf a.s. zondag 29 november live via SLOG TV in beeld worden uitgezonden om 9.30 u. (Ziggo Kanaal 43). De dienst wordt in audio herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We hopen dat we gemeenteleden en luisteraars op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 29 November, 1e Advent, Bevestiging Ambtsdrager dhr. W. van den Berg
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: Kinderen in de knel in Oekraïne + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn
Lector: dhr. P. Hanemaaijer

Kerkdienst Zondag 6 December, 2e Advent, Missionaire dienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: Kinderen en (Wereld)Diaconaat + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Joyce van der Zanden-Lankhaar en Mark van der Sluijs.
Lector: mevr. T. van der Maas

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

Toelichting bij de liturgische schikking van 1e advent
In het centrum van de schikking zien we een schaal die gemaakt is van bamboetakjes. Deze rust op vier flessen. In één daarvan is de brandende adventskaars geplaatst.
Het thema van de schikkingen is: Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht. Door de komst van Jezus Christus mogen we het Goede Leven ervaren en tot bloei komen in Gods Licht. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
We zien vandaag in de schikking takken van een vijgenboom. Jezus zegt hierover: zo gauw ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is.
We kunnen ook denken aan woorden uit psalm 85: Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land. We zien dat de fles waarin de brandende kaars staat, omhuld is met groen. Uit de aarde bloeit de waarheid op: verwachting van nieuw leven.OMZIEN naar elkaar
Mevr. R. van Seters-Le Sage, Klimopstraat 4, Raamsdonksveer en mevr.  A. Mulder-De Bruin, Zuidwal 4, Geertruidenberg zijn besmet met het coronavirus.
Ook in gemeente Geertruidenberg zijn inmiddels heel wat mensen besmet, het vraagt van ons zorgvuldigheid in afstand houden en tegelijkertijd extra inspanning om elkaar niet uit het oog te verliezen.
Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen eens bellen of een vriendelijke groet sturen. De eerste vraag van God aan de mens in de Bijbel luidt: Mens waar ben je? De tweede vraag luidt: Mens waar is je broeder/zuster? Door om te zien naar elkaar, maken we iets van Gods betrokkenheid op de mensen zichtbaar.

Bloemendienst  
De bloemen worden bezorgd bij:
-          fam. K. A. de Boon - van Es, Jan van Beekhof 44, 4041 MA Raamsdonksveer, van harte gefeliciteerd     met hun 55 jarig huwelijk,
-          dhr. W.A. van den Berg, Kuipershoek 34, Drimmelen, van harte gefeliciteerd met zijn bevestiging tot         diaken.

Een kaart gaat naar:
-          fam. H.C. van Kuijk - van der Veen, Buitenvest 14, 4931 CH Geertruidenberg, van harte gefeliciteerd          met hun 40 jarig huwelijk.

Mededelingen
Begroting 2021 van kerkrentmeesters en diakonie ter inzage voor gemeenteleden
Door de kerkenraad zijn de concept jaarbegrotingen over het jaar 2021 van zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie akkoord bevonden. Beide begrotingen liggen komende twee weken ter inzage voor gemeenteleden. Indien u deze stukken wilt inzien graag een bericht aan de scriba Mark van der Sluijs scribaat@pkngeertruidenberg.nl

Pastoraat
Voor pastorale zorg, vragen of mededelingen kunt u terecht bij:
-          ds. J. van den Hout, tel 0162-465350
-          mevr. C. van Noorloos, tel: 0162-571580
-          dhr. W. Wiessner, tel: 513639

Verkoop kerstkaarten crea-ochtenden
Omdat wij met de crea de afgelopen maanden niet bij elkaar mochten komen door de corona maatregelen, waren wij genoodzaakt om thuis te werken zoals zo velen en is het ons gelukt door de goede samenwerking om toch 500 kerstkaarten te maken. U begrijpt natuurlijk wel dat we die kaarten ook graag willen verkopen want alle kleine beetjes helpen. U kunt de kerstkaarten bestellen door te bellen en ons het aantal kaarten door te geven.
U kunt de bestelde kaarten ophalen in de schakel op vrijdag 4 december van 13.30 tot 16.00 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ze te halen laat het ons weten.
Bij voorbaat dank en wij hopen op veel belletjes.

Riet Broeders  : 0162-515166
Ciska Pruijssers: 0162-514859
Ria Olivier       : 0162-693453

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de diaconale collecten in oktober/november aan giften 4 x euro 25,00, 1 x 20,00 euro en 3 x 100,00 euro.
Voor de diaconale collecte van zondag  22 november  met als bestemming “Mensen binnen en buiten de kerk” ontvingen we tot vrijdag de 27e november  2020 via de bankrekening 119,00 euro.
Hier komt dan de collecte in de kerkzaal nog bij (Telling 3e week december).
Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven!


Zondag 29 november; 1e Advent; “Kinderen in de knel in Oekraïne !”
Breng licht in het leven van kinderen op internaten in Oekraïne! School van onze dromen heet het project waarbij Kerkinactie betrokken is. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en training hoe personeel een liefdevolle relatie kan opbouwen met de kinderen die hun zijn toevertrouwd.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van  Kinderen in de knel in Oekraïne en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn de volgende giften binnen gekomen: 2 x 2 €, 1 x 4 €, 3 x 10 €, 1 x 22 €, 2 x 25 € en 1 x 100 €. Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Openstelling kerkdiensten Emmakerk
Reserveringen voor zondag 6 december
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit om de kerkdiensten in de Emmakerk te bezoeken. Door de verscherpte coronamaatregelen verzoeken wij u om in de kerkzaal een mondkapje te dragen. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Verder zullen we ons beperken tot maximaal 30 bezoekende personen. Volgens de richtlijnen werken ook wij met een reserveringssysteem. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is vooraf inschrijven nodig. Via de website van de Emmakerk (www.pkngeertruidenberg.nl) of via deze zondagsbrief kunt u de link naar het inschrijfformulier aanklikken, invullen en verzenden. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst. Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817).
Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst Emmakerk 6 december 2020. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is.
https://bit.ly/2IeQDMz
Om het kerkbezoek veilig te laten verlopen is een gebruiksplan opgesteld. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. Uiteraard moeten de maatregelen vanuit de overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van coronavirus worden gevolgd en is voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar.
Als we secuur de hand houden aan de algemene afspraken uit het gebruiksplan is gelukkig een veilige kerkdienst mogelijk, helaas nog zonder samenzang.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.


 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.