PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 23 februari 2020 Zondagsbrief 23 februari 2020

Emmakerk

Voorganger : Ds. W. van der Aa
Ouderling van dienst : Mevr. C. Kloots
Diaken van dienst : Mevr. M. de Jong
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink (welkom)
Ouderling van ontvangst : Dhr. A. van Dongen
Ambtsdrager van ontvangst : Mevr. J. Dommisse
Organist : Dhr. J. Blankers
Lector : Mevr. H. van den Bent
Oppasdienst : Mevr. Millenaar
Bloemendienst : Mevr. A. Boekholt en mevr. R. van der Spoel
Autodienst : Mevr. R. Broeders, tel. 515166 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten
  • Diaconie: Binnenlands Diaconaat Hulp aan mensen zonder papieren
Veel arbeidsmigranten verblijven in ons land zonder verblijfsvergunning en zonder de benodigde papieren daarvoor. Ongedocumenteerd in Nederland leven betekent voortdurend in angst leven om opgepakt te worden en uitgezet te worden. Kerkelijke initiatieven in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden met deze collecte ondersteunt door Kerk in Actie.
 
  • Kerkenwerk
 
  • Onderhoudsfond
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De dienst wordt geleid door dominee van der Aa. De liturgische kleur in deze dienst is wit.
De lezingen komen vanmorgen uit: Exodus 22:20-26 (voorganger) en Mattheüs 5:17-20; 38-48 (lector)
We zingen: Lied 536 / Lied 838: 1, 2 en 3 / Psalm 131 / Psalm 141: 2, 5 en 6 / Lied 340b / Lied 838: 4. 

Wij wensen elkaar een inspirerende en gezegende dienst.

OMZIEN naar elkaar
Dhr. C. Horsman, Simon Buijsstraat 12, Geertruidenberg, zal ook de komende week nog in het Amphia Molengracht, Route 24, K 14 verblijven.

Mevr. L. Sluiter, Hertogshoef 136 is vorige week zondag acuut opgenomen in het Amphia Molengracht maar inmiddels weer thuisgekomen. De koorts is weg en er is hoop op een voorspoedig herstel.

Als christen delen we momenten van vreugde met elkaar, maar juist ook onze kwetsbaarheid en pijn. Zo kunnen we denken aan al die mensen, die in deze tijd van het jaar zich eenzaam voelen,
het moeilijk hebben, ziek zijn, verdrietig zijn om het gemis van een geliefde.
Wat is het mooi als je kunt merken, dat je niet wordt vergeten! Jezus, staarde de mensen niet aan, nee, hij zag ze staan of zitten en wist zich met hen verbonden.

De bloemen gaan vandaag naar:
- Mevr. G.W. Wisse - Dank, Kardeel 147. Raaamsdonksveer, van harte beterschap
- Dhr. A.E. van Houte, Molenweer 18, Raamsdonksveer, ter attentie.

De kaart gaat naar:
- Mevr. A. Snoeren - Blok, Buurstede 17, Riethorst, afd. Brilduiker 1, km. 17, 4909 PX Oosterhout, sterkte gewenst.

Diensten in de komende weken
Zondag 1 maart
  • Emmakerk, voorganger ds. G. van der Linden, aanvang 9.30 uur, koffie drinken na de dienst.
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. L. Romijn, tel. 514824 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 8 maart, School- en gezinsdienst – “ïk ken je wel”
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van der Hout, aanvang 9.30 uur
Lector: Alessandra, leerling De Schoof
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: mevr. R. Broeders, tel. 515166 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen

Vervanging Koster
Voorlopig worden de taken van onze koster mevr. Ria Olivier waargenomen en gecoördineerd door mevr. Jopie Verschoor. Dus aangaande alle koster taken met Jopie contact opnemen, 06 53438871, b.g.g. 06 40212502.

Vakantie ds. van den Hout
In verband met de voorjaarsvakantie is ds. J.P. van den Hout, Chopinlaan 1, tel: 0162-465350, alleen beschikbaar voor crisispastoraat, voor de rest heeft hij vakantie.

ACTIVITEITen

Inname rommelmarkt
De inname voor de rommelmarkt is op zaterdag 29 februari a.s, op onze vaste tijd van 10.00 t/m 12.00 uur.

Beste mensen, het wegbrengen van het oud papier kost de kerk momenteel al 3 eurocent per aange-leverde kilo terwijl we vorig jaar nog enkele centen voor ons papier kregen. Wij vragen u daarom als u spullen aflevert bij de inzameling voor de rommelmarkt dat u als u daartoe in de gelegenheid bent een doosje oud papier mee naar uw Blauwe Kliko of ondergrondse container thuis mee te nemen en voor de kerk zo de kosten van de papier afvoer te beperken. Ook kerken en verenigingen moeten bij de gemeente werf hun kilo's papier ook betalen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, namens de medewerkers van de Rommelmarkt.

Gespuis in het Warenhuis”
PCOB en Passage organiseren gezamenlijk een toneelmiddag in het Henricusgebouw op donderdagmiddag 5 maart a.s., uitgevoerd door de toneelgroep van Passage, Giessenburg. Het belooft een leuke middag te worden en daarom willen we graag, behalve onze eigen leden en partners, belangstellenden in de gelegenheid stellen deze middag bij te wonen.
Inschrijven kan tijdens onze ledenbijeenkomsten in februari en bij Riet Knaap, tel. 520619 of Ann Vuurens, tel. 516346. Kosten € 5,00 p.p., zaal open om 14.00 uur: ontvangst met koffie/thee.
Aanvang: 14.30 uur: glaasje fris in de pauze. Einde: 16.30 uur.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 

Inname goederen rommelmarkt
datum en tijdstip 29-02-2020 om 10.00 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-03-2020 om 10.30 uur
meer details

Una Voce repetitie
datum en tijdstip 03-03-2020 om 19.45 uur
meer details

PCOB en Passage
datum en tijdstip 05-03-2020 om 14.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.