PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 24 januari 2021 Zondagsbrief 24 januari 2021
Zondag 24 januari 2021
Emmakerk


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en SLOGTV
In verband met de landelijke Lock down heeft ook de Protestantse Gemeente Geertruidenberg besloten om de komende tijd kerkdiensten zonder gemeenteleden te organiseren.
De dienst wordt voortaan weer live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden om 9.30 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We hopen op begrip voor deze beslissing. We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV (met beelden, Ziggo, kanaal 43 en KPN, kanaal 1401) en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Dringend advies: Gedurende (verlengde) Lock down niet zingen tijdens kerkdienst
Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.
De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:
•          De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het             coronavirus.
•          De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest.
•          Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.
Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
De kerkenraad is van mening dat we dit advies moeten overnemen. Voor de komende zondagen zullen we dus de eredienst muzikaal op een andere wijze invullen. Ook zal tenminste t/m 7 februari de lezing in de dienst niet door de lector worden verzorgd.

Kerkdienst Zondag 24 Januari 2021
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Missionaire presentie + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. M. van der Sluijs

Kerkdienst Zondag 31 Januari 2021; Viering Heilig Avondmaal
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Health & Education Ghana Baby home Sirigu + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers

Viering Heilig Avondmaal zondag 31 januari
Volgende week hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ook dit keer weer met een beperkte groep in de kerkzaal maar natuurlijk kunt u thuis meevieren. Steek voor de dienst een kaars aan, leg een stukje brood klaar en vul een klein glaasje met wijn. Zorg voor een rustige sfeer.
Nadat de instellingswoorden worden uitgesproken: “dit is mijn lichaam, … dit is mijn bloed, …” wordt u uitgenodigd om thuis ook zelf van het brood en van de wijn te nemen.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Mevr. N. Cevaal - Karelse, Kurenpolder 31, Chalet J 20, Hank is na een voorspoedige heupoperatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Thuis hoopt ze in de komende tijd te revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Ook in gemeente Geertruidenberg blijft het aantal mensen, die besmet zijn, toenemen. Het vraagt van ons zorgvuldigheid in afstand houden en het gebruik van mondkapjes en tegelijkertijd extra inspanning om elkaar niet uit het oog te verliezen.
Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen. De eerste vraag van God aan de mens in de Bijbel luidt: Mens waar ben je? De tweede vraag luidt: Mens waar is je broeder/zuster? Door om te zien naar elkaar, maken we iets van Gods betrokkenheid op de mensen zichtbaar.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. J. Hoogerbrugge, Jan van Beekhof 36, Raamsdonksveer, ter bemoediging,
-          mevr. Verduijn – Kremers, Scheepswerflaan 131, Raamsdonksveer, ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          mevr. N. Cevaal – Karelse, Kurenpolder 31, Chalet J 20, Hank, van harte beterschap gewenst,
-          dhr. C. Lokers, Beatrixlaan 17, Raamsdonksveer, van harte beterschap.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg, vragen of mededelingen kunt u kontakt opnemen met:
-          ds. J. van den Hout, tel 0162-465350
-          mevr. C. van Noorloos, tel: 0162-571580
-          dhr. W. Wiessner, tel: 513639

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij aan giften voor de collecten in januari 2021 1 x 12 €, 1 x 100 €, 1 x 80 € en 1 x 50 € en een gift van 40 € voor de Voedselbank.
Voor de diaconale collecte van zondag 17 januari 2021 met als bestemming Stichting Teach Nepal ontvingen we tot vrijdag 22 januari 2021 via de bankrekening 159 €.
Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven!

Zondag 24 januari;
Diaconale collecte; Missionaire presentie
Tienduizenden mensen zijn actief in alle plaatselijke kerken. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen; van pastoraat tot missionaire presentie, diaconaat, bestuur en beheer. De academie van de Protestantse Kerk in Nederland biedt een zeer divers trainingsaanbod om al die vrijwilligers hun taak zo goed mogelijk te laten doen. Zo kunnen zij(wij) weer goed toegerust aan de slag!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Missionaire presentie en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn de volgende giften binnen gekomen: 3 x 2 €, 1 x 4 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 12 €,
2 x 20 €, 1 x 25 €, 1 x 40 €, 1 x 50 € en 1 x 100 €. Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Actie Kerkbalans 2021
Actie Kerkbalans voor dit jaar is weer van start gegaan. U heeft allen een brief in de bus of een e-mail, wanneer u digitaal meedoet, ontvangen. Wij vragen u bij dezen om een toezegging voor de jaarbijdrage te doen, het liefst met de toestemming om het per automatische incasso te laten afschrijven. De brieven met de toezeggingen zullen weer bij u worden opgehaald, waarbij we beslist de anderhalve meter afstand tot elkaar willen bewaren. Wij hopen op uw medewerking en uiteraard ruimhartige toezeggingen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.