PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 18 augustus 2019 Zondagsbrief 18 augustus 2019
Zondag 18 augustus
Emmakerk


Voorganger: Ds. A. Schipper
Ouderling van dienst: Mevr. G. Blankers (welkom)
Diaken van dienst: Mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester van dienst: Dhr. A. Blom
Ouderling van ontvangst: Mevr. C. Kloots
Ambtsdrager van ontvangst: Mevr. G. Blankers
Organist: Dhr. M. van der Sluijs
Lector: Mevr. H. Weltevrede
Oppasdienst: Mevr. M. van Houte
Bloemendienst: Mevr. R. Broeders en mevr. R. Knaap-van Beijnum
Autodienst: Dhr. C. de Rooij, tel.nr. 520249 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten
  • Diaconie: Stichting De Opkikker
Vanuit deze Stichting wordt met hulp van veel vrijwilligers en goedwillende instanties aan gezinnen die het moeilijk hebben door de vaak langdurige ziekte van een van de kinderen, de mogelijkheid geboden om toch als gezin een dagje of weekje uit te gaan. Even eruit en natuurlijk samen met het vaak ernstig zieke kind. Wij kunnen een beetje helpen om dat mogelijk te maken.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds (uitgangscollecte)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in de gezellige Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. Schipper. 
De lezingen komen uit: Genesis 8 : 20-22 en 9: 8-17 (lector).
We zingen: Psalm 93 : 1, 2, 3 en 4     / Psalm 103c : 1 en 2 / Lied 350 : 1, 3, 5 en 7 / Lied 981: 1, 4 en 5 / Lied 978: 1 en 4.
Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst.

Kindernevendienst
Er is vandaag nog geen kindernevendienst. Volgende week gaat de kindernevendienst weer van start.

OMZIEN naar elkaar
De afgelopen week is onze broeder dhr. Jan Willem Scheeve, woonachtig in Dongen, overleden. Hij is geboren op 4 juni 1932 en is overleden op woensdag 14 augustus 2019 in De Volckaert te Dongen. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 21 augustus 2019 om half 10 (!) in de aula van het Crematorium te Oosterhout. We wensen mevr. Corrie Scheeve, de kinderen en kleinkinderen en allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte met dit verlies.
Mevr. Cobi Brouws-van Strien, is een maand geleden verhuisd naar Altenahove in Almkerk. Haar persoonlijke adres is: Akkerwinde 133, Huiskamer Almzicht. Bezoek stelt ze zeer op prijs.
Mevr. J.W. de Bruijn, Burgemeester Prinssenlaan 47, Raamsdonksveer, is afgelopen week opgenomen in het Amphia Ziekenhuis te Breda, vanwege benauwdheid. Sinds dinsdag 13 augustus is ze verhuisd naar Buurstede 17, Oosterhout, Afd. Vlieland K 6. Ze zal daar de komende tijd moeten blijven, in afwachting van herstel en een geschikte zorglocatie.
Mevr. E. W. v.d. Giessen-Lief, is verhuisd vanuit De Slotjesveste te Oosterhout, naar haar nieuwe adres:  Verpleeghuis Van Haarenstaete, Pastoor van Haarenstraat 44, 5464 VH Veghel. Deze verblijfplaats is tijdelijk, ze is ook ingeschreven voor een verpleeghuis in Oisterwijk waar haar dochter woont. Bezoeken is vanwege de afstand niet zo goed mogelijk, een kaart ontvangen zou ze fijn vinden. Ze heeft zelf geen telefoon, maar als je het verpleeghuis belt kun je doorverbonden worden met haar afdeling waarna een verzorgende met de telefoon naar haar toe gaat. Het tel. nr. van het verpleeghuis is: 0413-346868.  

Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan.

De bloemen gaan vandaag naar:
-  mevr. J.W. de Bruin - van Suijlekom, Buurstede 17, afd. Vlieland 16, Oosterhout, ter bemoediging,
-   fam. Stam - van Dongen, Groenstraat 2, Raamsdonksveer, ter bemoediging.

De kaart gaat naar:
-   mevr. E.W. van der Giessen - Lief, Verpleeghuis Van Haarenstaete, Pastoor van Haarenstraat 44, 5464 VH Veghel, ter bemoediging.

Diensten in de komende weken
Zondag 25 augustus, Viering Heilig Avondmaal (kring)
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 1 september
  • Geertruidskerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur,
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: mevr. R. Broeders, tel. 515166 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELING
Vanaf zondag 25 augustus t/m zondag 8 september is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel 0640212502 of email:

Activiteiten
Voorbereidingen Rommel- en Boekenmarkt*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn weer in volle gang. Met klem verzoekt de Rommel- en Boekenmarktcommissie* de circa 150 vrijwilligers rondom de gehele procedure van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te willen houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang. Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 13 september tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 14 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 9 september a.s. plaats.
Namens de R-BM*-commissie,
Hans Houben, (emailadres:
* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

Studieavond met Peter Pellemans in de Geertruidskerk.
Op woensdag 25 september is er in Geertruidenberg een studieavond met Peter Pellemans van Christenen voor Israël. Het thema is: “De Joodse wortels van het christelijke geloof”. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertruidskerk, Elfhuizen 3 in Geertruidenberg. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
De Joodse wortels van het christelijke geloof.
Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven. Alle verbonden werden door God met Israël gesloten. Jezus werd als Jood geboren en leefde als Jood. De apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam “voor de verloren schapen van het huis Israëls”. Daar in Israël liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop.
Achtergrond spreker.
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof en als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.


 
terug
 
 
 

Inleveren goederen rommelmarkt
datum en tijdstip 31-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-09-2019 om 10.30 uur
meer details

Rommelmarkt
datum en tijdstip 13-09-2019 om 13.30 uur
meer details

Rommelmarkt
datum en tijdstip 14-09-2019 om 9.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.