PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 21 april 2019 Zondagsbrief 21 april 2019

Zondag 21 april, Pasen
Emmaker
k

Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Dhr. W. Wiessner
Diaken van dienst: Dhr. H. Houben (welkom)
Kerkrentmeester van dienst: Dhr. A. Blom
Ouderling van ontvangst: Dhr. E. Boekholt
Ambtsdrager van ontvangst: Dhr. E. Dommisse
Organist: Dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Koor Una Voce o.l.v. mevr. A. van Ek
Lector: Dhr. W. van den Berg
Oppasdienst: Mevr. K. Millenaar
Bloemendienst: Mevr. J. Oosterveen en mevr. A. Boekholt
Autodienst: Dhr. J. de Jong, tel. 519567 (b.g.g. 0611206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: PASEN Zending in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen dus.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan versterking van de kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers worden getraind in discipelschap en theologie.
  • Kerkenwerk
  • Restkosten dakrenovatie (uitgangscollecte)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze feestelijke Paasdienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal bent. Na de koffie en het Paasbrood begint de dienst om 10.00 uur. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. Muzikale medewerking koor Una Voce o.l.v. Anita van Ek.
De lezing komt uit: Jesaja 51: 9 - 11 (lector) en Johannes 20: 1 -18 (voorganger).
We zingen: Evang. Liedb. 125: 1 en 2 / Psalm 118: 1 en 8 / Lied 547 / Lied 642: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 / Lied 608: 1, 2 en 3 / Lied 624 / Lied 630: 1, 2 en 3 / Projectlied (melodie: Evang. Liedb. 118 ) / Slotlied Evang. Liedb. 132.
Wij wensen elkaar een feestelijke en inspirerende dienst.

Toelichting bij de Liturgische schikking
Als u goed kijkt ziet u dat de flessen met riet in een hartvorm zijn geplaatst. Dit is een uitbeelding van ‘zien met het hart’, zoals dat voorkomt in het verhaal over de opstanding uit Johannes 20.
Maria uit Magdala zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald en de leerling van wie Jezus veel hield, ging het graf in en zag de opgerolde doek die Jezus’ gezicht bedekt had. Hij zag het en geloofde. Hij wist nu dat Jezus was opgestaan uit de dood, een nieuw begin. Hij verstond het teken, hij zag met het hart. Vanuit de opstanding van onze Heer mogen we de tekens van Gods liefde zien en verstaan.

Kindernevendienst
Vandaag wordt het Paasproject 2019: “God kiest, God redt… kies jij ook?” afgesloten. Voor in de kerk staat nog steeds de projectverbeelding en er zijn wat plaatjes op de beamer. Bij terugkomst in de kerk wordt het projectlied gezongen. Het Paasproject heeft ons meegenomen op de weg van de discipelen, die Jezus volgden naar Jeruzalem. Jezus, vertelde de mensen over de weg die Hij wilde en moest gaan.  
De lezing voor deze laatste morgen komt uit Lucas 24: 1 - 10 over Jezus die is opgewekt uit de dood. Het projectthema is: “Pasen: een nieuwe start”.

Uitleg projectverbeelding:
De kleur van de grote rugzak is veranderd van bruin naar wit. Het is groot feest vandaag, Jezus heeft de dood overwonnen en geeft ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven. God kiest, God redt… Kies jij ook?
Symbool in PowerPointpresentatie: twee open uitnodigende handen van Jezus, ook jij bent welkom mijn kind. Zijn littekens zijn te zien. De Heer is opgestaan, Hij leeft.

De bloemen gaan vandaag naar:
-   Dhr. A. W. Verschoor, Julianalaan 28 A,  Raamsdonksveer, ter attentie,
-   Dhr. A. Heijblom, Ambachtsherenlaan 31, Raamsdonksveer, ter attentie.

Diensten in de komende weken
Zondag 28 april
  • Geertruidskerk, voorganger ds. R.D. van Schouwen, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. R. Korver
            Autodienst: dhr. L. Romijn, tel.nr. 514824 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 5 mei
  • Geertruidskerk, voorganger ds. G. van der Linden, aanvang 9.30 uur, koffiedrinken na de dienst.
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. W. Roose, tel.nr. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELING
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten dat de uitgangscollecte vanaf a.s. zondag 21 april 2019 t/m 30 juni 2019, specifiek zal worden gebruikt voor het verminderen van de restkosten die overgebleven zijn na de dakrenovatie van de Emmakerk. Meer informatie hierover vindt u het kerkblad ’t Kompas van mei.

Activiteiten
Passage
U bent van harte welkom op de ledenavond van Passage op donderdag 25 april om 19.45 uur in "De Brug". Onze spreekster zal die avond zijn mevr. Riet de Koning uit Breda. Zorg om de mens zal die avond centraal staan. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Rommelmarkt
De inname van goederen voor de rommelmarkt van 27 april a.s. is i.v.m. Koningsdag verplaatst naar zaterdag 4 mei 2019. De inname op zaterdag 25 mei a.s. gaat gewoon door; dus in mei is er tweemaal de gelegenheid om bruikbare spulletjes op die zaterdagochtenden af te geven.

Voorjaarsverkoop perkplantenactie 2019
De opbrengst is dit jaar bestemd voor: Stichting het vergeten kind! In het kerkblad van april is een verkoopformulier ingesloten voor het geval u dit niet in de bus krijgt (gaat krijgen). Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij:
-          de verkoper in uw wijk
-          in de bus in de kerk in de Emmastraat of
-          bij een van de diakenen!
Dit kan tot uiterlijk zondag 28 april 2019. Uitlevering van de door u bestelde planten is in week 19 vanaf dinsdag 11 mei mogelijk (u kunt aangeven wat het beste bij u past en dat dan afspreken met uw verkoper). Hebt u vragen, spreek een van de diakenen aan die zijn op de hoogte van de planning!

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 

Una Voce repetitie
datum en tijdstip 23-04-2019 om 19.45 uur
meer details

Passage
datum en tijdstip 25-04-2019 om 19.45 uur
meer details

Koken in de Brug
datum en tijdstip 26-04-2019 om 17.00 uur
meer details

Inname goederen rommelmarkt
datum en tijdstip 04-05-2019 om 10.00 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.